هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

محصولات آشپزخانه بورنیک

سینک توکار بورنیک مدل 4001
سینک توکار بورنیک مدل 4001

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی

1,490,000تومان
سینک توکار بورنیک مدل 5001
سینک توکار بورنیک مدل 5001

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی توکار

1,790,000تومان
سینک توکار بورنیک مدل 5002
سینک توکار بورنیک مدل 5002

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی توکار

1,790,000تومان
سینک روکار بورنیک مدل 5003
سینک توکار بورنیک مدل 5003

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی روکار

1,850,000تومان
سینک توکار بورنیک مدل 5006
سینک توکار بورنیک مدل 5006

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی

1,790,000تومان
سینک توکار بورنیک مدل 5007
سینک توکار بورنیک مدل 5007

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی توکار

1,790,000تومان
سینک توکار بورنیک مدل 5008
سینک توکار بورنیک مدل 5008

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی توکار

1,790,000تومان
سینک روکار بورنیک مدل 5004
سینک روکار بورنیک مدل 5004

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی روکار

1,850,000تومان
سینک روکار بورنیک مدل 5005
سینک روکار بورنیک مدل 5005

سینک ظرفشویی بورنیکسینک ظرفشویی

1,850,000تومان