هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گاز صفحه ای فرانتا

توضیحات
اجاق گاز ۲شعله فرانتا مدل FG205
اجاق گاز ۲شعله فرانتا مدل FG205

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

1,528,000تومان 1,252,960تومان
OFF 18%
اجاق گاز ۳شعله فرانتا مدل FG 305
اجاق گاز ۳شعله فرانتا مدل FG305

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

1,728,000تومان 1,416,960تومان
OFF 18%
اجاق گاز ۴شعله شیشه ای سفید فرانتا مدل FG 405 W
اجاق گاز ۴شعله شیشه ای سفید فرانتا مدل FG 405 W

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

2,193,000تومان 1,798,260تومان
OFF 18%
اجاق گاز ۴شعله شیشه ای فرانتا مدل FG 405 S(روغنگیر استیل )
اجاق گاز ۴شعله شیشه ای فرانتا مدل FG 405 S(روغنگیر استیل )

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

2,193,000تومان 1,798,260تومان
OFF 18%
اجاق گاز ۴شعله فرانتا مدل FG 405
اجاق گاز ۴شعله فرانتا مدل FG405

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

2,193,000تومان 1,798,260تومان
OFF 18%
اجاق گاز ۴شعله مربع شیشه ای سفید فرانتا مدل FG 404 W
اجاق گاز ۴شعله مربع شیشه ای سفید فرانتا مدل FG 404 W

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

2,193,000تومان 1,798,260تومان
OFF 18%
اجاق گاز ۵شعله فرانتا مدل FG 540
اجاق گاز ۵شعله فرانتا مدل FG 540

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

2,700,000تومان 2,214,000تومان
OFF 18%
اجاق گاز ۵شعله فرانتا مدل FG 540 W
اجاق گاز ۵شعله فرانتا مدل FG 540 W

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

2,840,000تومان 2,328,800تومان
OFF 18%
اجاق گاز ۵شعله فرانتا مدل FG 550W
اجاق گاز ۵شعله فرانتا مدل FG 550W

گاز صفحه ای فرانتااجاق گاز صفحه ای

2,840,000تومان 2,328,800تومان
OFF 18%